IANZ Logo

Auckland Rescue Helicopter Sponsor

Southern Cross Affiliated ProviderHorizon Radiology is an Affiliated Provider to
Southern Cross Health Society for
selected services.

‘I he Horizon Radiology, ‘oku lahi ‘a e ngaahi founga faka’ata ke ‘ilo pau ‘ae me’a ‘oku hoko ki ho sino, ‘aia koe Faka’ata (X-ray), Hiku ongo’ata (Ultrasound), faka’ata ‘oe fefine feitama, pea moe huhu ‘oha faito’o kihe sino.

Koe kau ngaue poto mo mataotao, anga faka kaume’a ‘oku nau nagaue ‘i he kiliniki ni.

XRay and Ultrasound‘I he Horizon Radiology oku mau ngaueaki ‘ae me’a ngaue fakatekinolosia fakaonopooni, pea ko ‘emau founga ngaue, oku fakahoko ‘e he kau ngaue kuo osi ako’i pea nau toe anga fakakaume’a foki.

‘Ihe kamata mai na’a mau tokanga’i ‘ae kakai tokolahi ‘i Aokalani ‘o laka hake ‘i he ta’u e hongofulu, pea ikai totongi.

Ngaahi me’a kehe

‘Oku tu’u ‘i he ngaahi feitu’u kehekehe ‘i Niusila’ni, pea ‘oku laka hake ‘i he kiliniki ‘e 20 ‘i Aokalani.

Ngaue ‘aki ‘emau mape fakahinohino ke ‘ilo ‘ae kiliniki ofi taha kiate koe, pea ‘ilo ai moe fika fetu’utaki pea moe ngaahi ngaue ‘e fakahoko ai.

Ngaahi me’a kehe

‘I he ki’i savea miniti ‘e 2 ko eni, keke talamai ‘a ho’o fakakaukau, pea teke kau atu ki he lulu fakamahina pea koe pale koe vausia me’akai $200.

Ko ho’o lesisita mai ho’o tu’asila imeili, ‘i ho’o fetu’utaki mai ki ha’o taimi keke ha’u ai ki he kiliniki, pea temau fetu’utaki atu ki he savea pe koe fekumi, pea kapau ‘e ma’u hao pale.

cta1

Copyright © 2012 - 2018 Horizon Radiology.
Website by Essentee